rezervace@hotel-antler.cz   +420 733 367 099

Vagonářské muzeum

Vagonářské muzeum

Jediné muzeum v ČR zaznamenávající vagonovou výrobu. Expozice v zámecké věži zabírá celkem tři poschodí. Začátek prohlídky je ve třetím poschodí. Návštěvník se zde může seznámit s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Od první koněspřežné dráhy, po bouřlivě se rozpínající železniční tratě v celé Evropě, umožněné nahrazením koňské tažné síly silou páry, kterou představovala nově sestrojená parní lokomotiva.

Poodří Kotvice

Poodří kotvice

První naučná stezka byla v přírodní rezervaci Kotvice instalována již v 80. letech minulého století. V roce 2015 prošla kompletní obnovou. Vznikla tak nová originální stezka s názvem „Kotvice – putování krajinou proměn“. Tvoří ji 9 informačních panelů, umístěných na trase mezi Novou Horkou a Pasečným mostem. Stezka je v terénu vytyčena turistickým značením a doplňkovými šipkami na stromech a sloupcích.

Turistická oblast Poodří

Turistická oblast Poodří

Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří a protíná také Bílovecko a města Fulnek, Klimkovice a Studénka. Oblast, ve které působily mnohé významné osobnosti, je bohatá na přírodní atraktivity i historické objekty, je protkána bohatou sítí cyklotras a stezkami pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc zabydlely pohádkové bytosti.

Zámek Kunín

Zámek v Kuníně

Zámek v Kuníně náleží mezi nejcennější barokní zámky celé severní Moravy a Slezska. Na místě staré jednopatrové tvrze zde v letech 1726 – 1734 nechala hrabata z Harachu vybudovat malý venkovský zámek. Ne velké rezidenční sídlo, ale spíše místo odpočinku členů rodu, který byl svými úřady spojen s metropolemi tehdejší Evropy. Na počátku 90. let ale vypadal jako stavební zřícenina, nechybělo málo a zámek byl srovnán se zemí. Zázraky se ale dějí. V roce 1999 se stal zámek vlastnictvím obce Kunín, která se postarala o záchranu této památky.

Záchranná stanice Bartošovice

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 70/02 v Novém Jičíně vznikla v roce 1980, je pobočným spolkem s vlastní právní subjektivitou. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody, nejpočetnější nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

Tatra muzeum

Současnou expozici Technického muzea TATRA v Kopřivnici tvoří typologicky ucelená sbírka převážně osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století.

Štramberk

Štramberk leží na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších v předhůří Beskyd. Dominantou města je hrad Štramberk s gotickou věží Trúba, která slouží od roku 1903 jako rozhledna. Podhradí bylo v roce 1359 povýšeno moravským markrabětem Janem Jindřichem na městečko. Ve městě na náměstí sídlí Muzeum Štramberk a Muzeum Zdeňka Buriana. Zdejší městská památková rezervace chrání nejen samotné jádro města, ale zejména historickou dřevěnou zástavbu na předměstí.

Dny NATO

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Mottem akce je „Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“, a proto je jejím hlavním cílem prezentovat široké veřejnosti co nejpestřejší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.

Colours of Ostrava

Colours of Ostrava je multižánrový hudební festival každoročně pořádaný od roku 2002 v Ostravě. První ročník festivalu v roce 2002 se konal v centru Ostravy v oblasti Stodolní ulice, na výstavišti Černá louka a v klubu Boomerang. Postupně festival rostl a ze Stodolní ulice se přenesl do prostoru Slezkoostravského hradu a na další místa v centru Ostravy. Od roku 2012 se festival koná v průmyslovém areálu národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice nedaleko centra Ostravy.

Změnit jazyk